SUMMER CONCERT 2018

Chương trình biểu diễn nghệ thuật SUMMER CONCERT 2018 của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Hoa Hồng Xanh, được tổ chức tại Rạp 1-5